top of page

Visie

  • Het realiseren van een groot en sterk aan elkaar verbonden netwerk in Eindhoven en omstreken.

  • Het bij elkaar brengen van de professionals van Nederlandse en Turkse afkomst (door middel van sociaal/culturele activiteiten, bijeenkomsten, borrels, workshops…)

  • Het organiseren van workshops voor persoonlijke en zakelijke ontwikkeling

  • Het vertegenwoordigen van de professionelen afkomstig van Turkije en  ervoor zorgen dat ze zichtbaarder worden

  • Eigen mening bekend maken over diverse onderwerpen (actualiteiten) en platform vormen zodat er een vruchtbare discussie ontstaat

  • Samenwerken met andere organisaties, instellingen, instanties

  • TPN-E gaat eraan werken om een brug te zijn en/of een platform  dat de sterke kanten van de Turkse professionelen dient te benadrukken, zichtbaar en bekender te maken.

  • Het focussen op en promoten/ als voorbeeld nemen van positieve ontwikkelingen in de maatschappij (oa. als het gaat om de integratie) in plaats van wat evt. fout gaat, discriminerende en uitsluitende toespraken afkeuren, verwerpen.

bottom of page